Barcelona Cultura

Avís legal

Llicència CC-BY-NC 4.0

Els continguts presentats en aquesta pàgina estan coberts per una llicència Creative Commons Reconeixement – No comercial (CC BY – NC 4.0), excepte en aquelles ocasions on s’indiqui expressament. Aquesta llicència permet a altres barrejar, ajustar i construir a partir dels continguts de la pàgina per a fins no comercials, i encara que en les seves noves creacions hagin de reconèixer la seva autoria i no puguin ser utilitzades de manera comercial, no han d’estar sota una llicència amb els mateixos termes.

Podeu consultar el text legal complet de la llicència en el següent enllaç:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es

 

Respecte als drets reservats dels propietaris legals

La plataforma Arxius Oberts aposta per la cultura lliure i la reutilització de patrimoni cultural digital, sense perjudici del respecte als drets reservats dels propietaris legals.

Si ets propietari dels drets d’algun dels elements de patrimoni cultural digital accessible a través de la plataforma Arxius Oberts, i has vist vulnerat algun dels teus drets en algun dels usos que es duen a terme en aquesta plataforma, sisplau contacta’ns per a donar-te la possibilitat com a tenidor de drets del contingut de que exerceixis els teus drets si així ho desitges.