Barcelona Cultura

Descobreix les
Narratives

Una narrativa és un relat interactiu en el que combinem diversos tipus de mèdia per explicar una història a través de sons, imatges, cartografies, textos i altres elements, apropant el patrimoni  cultural de la ciutat de Barcelona a la ciutadania.

Explora les narratives de la plataforma Arxius Oberts a continuació.

Què trobaràs a cada narrativa

Llegenda de les narratives

Audio
Video
Compartiva d’imatges
Galeria d’imatges