Barcelona Cultura

Qui som

El projecte Arxius Oberts té com a objectiu identificar i visibilitzar el conjunt d’arxius digitals culturals de valor públic existents a Barcelona, tant aquells gestionats des de les institucions i arxius municipals, com aquells gestionats pel teixit associatiu i ciutadà, difonent la idea dels arxius com a bé cultural comú. El projecte vol habilitar un laboratori d’innovació participativa, entès com un entorn experimental on es democratitzi l’accés a arxius digitals culturals; i capacitar tecnològicament a les comunitats, realitzant projectes culturals amb retorn social i participació ciutadana. S’exploren noves maneres de donar a conèixer els arxius a través de narratives culturals digitals; generar-ne de nous des d’una òptica de digitalització de patrimoni cultural – tant material com immaterial-, i de recuperació de la memòria històrica; i caracteritzar la identitat dels barris i de les seves comunitats a través dels seus arxius digitals.

El projecte parteix d’una recerca a l’entorn de l’estat de l’art; un mapeig dels actius digitals culturals de la ciutat; una etnografia situada per identificar les comunitats vinculades i els seus projectes; així com un d’identificació de reptes col·lectius i codisseny d’escenaris. Aquestes discussions i sessions de treball participatives han sigut el punt de partida per consensuar, de forma col·lectiva, què entenem com un “arxiu obert digital”, tant des del punt de vista de l’accés i la propietat intel·lectual, com la descripció i de la publicació, així com també altres aspectes com quins són els seus possibles usos i el seu grau de circularitat.

Amb la voluntat i la necessitat de donar a conèixer els arxius digitalitzats de valor social existents a Barcelona, Arxius Oberts vol seguir articulant processos de recerca-acció per definir, de forma comunitària, què entenem com a arxiu digital cultural obert i accessible; i per, a partir d’aquí, poder fomentar i facilitar a les comunitats l’ús efectiu dels actius digitals culturals de la ciutat, tant els de caràcter públic com privat.

Ballell Maymí, Frederic. Font: Arxiu Fotogràfic de Barcelona