Barcelona Cultura

Contribucions

ATENEU 9 BARRIS

L’Ateneu Popular 9 Barris neix de la lluita veïnal de Nou Barris l’any 1977, transformant una fàbrica d’asfalt en el centre cultural que és avui dia. El projecte de l’Ateneu es basa en la intervenció social a través de la cultura, la promoció i la formació del circ i les arts parateatrals.
És un espai obert a noves activitats culturals, socials i polítiques, sovint allunyades dels circuits oficials però imprescindibles per a mantenir un esperit crític i per impulsar la creativitat i la diversitat.
La participació és la base de l’Ateneu, a través del model de gestió comunitària, basat en les comissions, els grups de treball i les assemblees com a espais sobirans del projecte.
L’Ateneu Popular 9 Barris és un equipament cultural de gestió comunitària i un agent polític que, a través de la participació, l’alegria, l’esperit crític de la cultura potencia la justícia social a través de pràctiques col·lectives, entenent la cultura com a dret intrínsec de tots i totes i les comunitats.

L’Ateneu contribueix, des de la cultura, a una societat lliure, compromesa, crítica i solidària on les persones, de forma col·lectiva, decideixen sobre el que els afecta i gestionen els recursos comuns. L’Ateneu és un espai generador de pensament crític i d’aprenentatge de pràctiques col·lectives

ATENEU 9 BARRIS