Barcelona Cultura

Contribucions

Museu de la Música de Barcelona

El Museu de la Música de Barcelona és la institució de l’Ajuntament de Barcelona dedicada a l’experimentació i la reflexió sobre les activitats musicals. És una àgora de trobada i un lloc de debat, coneixement i gaudi estètic que ha de permetre als ciutadans ser més conscients de com el fer musical construeix les nostres emocions individuals i socials, i més capaços de decidir-ne les maneres, els valors i els interlocutors. Més enllà de la contemplació d’instruments i de documents i de la conservació del patrimoni, els objectes han de fer possible el diàleg entre l’emoció i la reflexió al voltant de la música.

El museu vol ser un espai de relació amb les músiques on cal retornar regularment. Un espai d’acollida on la museografia serveixi d’atractiu per a la visita i sigui una porta a les altres activitats i continguts d’aquesta nostra “ciutat de la música” que és L’Auditori, amb les diverses programacions de concert, l’ensenyament superior a l’ESMUC i una biblioteca-espai de documentació musical de referència.

Volem que la gent se’l senti seu, i que els visitants hi trobin un lloc on relacionar-se amb la cultura catalana (feta, pensada o viscuda a Catalunya, i en èpoques diverses), com una finestra oberta a les cultures musicals d’arreu.

Museu de la Música de Barcelona