Barcelona Cultura

44 Fira del Llibre d’ocasió antic i modern

Autor del mèdia

Informació

Principal

Títol:

44 Fira del Llibre d’ocasió antic i modern

Id Repositori:

H597665

Autor/Creador:

Pla-Narbona, Josep, dissenyador, 1928.

Mijtà:

Cartells, Disseny gràfic.

Adicional

Data de la creació:

1995, 1955, 1995.

Format:

visual

Materials:

tintapaper

Forma part de:

gagb, Gabinet de les Arts GràfiquesMDB, Museu del Disseny de Barcelona.

Enllaç al recurs original

Aquest Mèdia és una contribució de