Barcelona Cultura

48 Día Universal del Ahorro

Autor del mèdia

Informació

Principal

Títol:

48 Día Universal del Ahorro

Id Repositori:

H581158

Autor/Creador:

Huguet, Enric, dissenyador, 1928.Rieusset, S.A., impressor.

Mijtà:

Cartells, Disseny gràfic.

Adicional

Data de la creació:

1972, 1972.

Format:

visual

Materials:

tintapaper

Forma part de:

gagb, Gabinet de les Arts GràfiquesMDB, Museu del Disseny de Barcelona.

Enllaç al recurs original

Aquest Mèdia és una contribució de