Barcelona Cultura

plata

Autor del mèdia

Informació

Plata de pisa oval amb vora polilobulada. Centre decorat amb un paisatge amb figures de la mitologia, Mercuri en el seu carro triomfal sobrevolat per Pegaso, símbol de la inspiració poètica. L’ala està ornamentada per una sanefa de rocalla i una garlanda de flors. Aquest tipus de garlandes de flors formen part del repertori ornamental d’origen alexandrí recuperat pels artistes del Renaixement i difós a través dels gravats. Van ser descobertes a les excavaciones de la Roma imperial i utilitzades per Rafael per la decoració de la Logia del Vaticà -com enquadrament de les seves composicions pictòriques-. El protocol ornamental francés obligava a mantenir un espai en blanc entre els medallons centrals figurats i la sanefa que decora l’ala o la vora de les peces. Presenta reparació d’ús amb grapes al revers

Principal

Títol:

plata

Id Repositori:

H379995

Autor/Creador:

Fauchier

Mijtà:

estrangera, ceràmica històrica (s. X - XIX).

Adicional

Data de la creació:

c. 1760, 1760.

Format:

visual

Materials:

pisapolicromat, Pisa policromada.

Forma part de:

mcb, Museu de Ceràmica de BarcelonaMDB, Museu del Disseny de Barcelona.

Enllaç al recurs original

Aquest Mèdia és una contribució de