Barcelona Cultura

Contribucions

Museu Etnològic i de Cultures del Món

El Museu Etnològic i de Cultures del Món convida a reflexionar sobre les societats a partir d’un patrimoni cultural material de més de 70.000 peces d’arreu del món.

És voluntat expressa del MUEC generar espais d’educació, reflexió, investigació i interpretació. El punt de partida el constitueix la col·lecció, formada per uns objectes que reivindiquen el seu valor d’us però que no defugen d’un valor agregat. Objectes creats i fabricats que, des de la quotidianitat i totes les seves expressions i manifestacions, parlen també de conceptes tan valuosos com l’anonimat o la col·lectivitat.

Com a espai de conservació, recerca, mediació, exhibició i difusió, el MUEC té present els conceptes, les perspectives i els principis que es troben en els orígens del museu, per analitzar-los i reflexionar-hi des de les preocupacions i els debats contemporanis.

El MUEC té com a objectius preservar, restaurar i gestionar el patrimoni que custodia. També documentar-lo, interpretar-lo i difondre’l per tal de donar-lo a conèixer, i fer possible, d’aquesta manera, la creació d’un espai comú que afavoreixi la reflexió i el diàleg crític.

Museu Etnològic i de Cultures del Món