Barcelona Cultura

Obrers enderrocant un edifici

Autor del mèdia

Informació

Principal

Títol:

Obrers enderrocant un edifici

Adicional

Aquest Mèdia és una contribució de