Barcelona Cultura

11ª Feria del Libro

Autor del mèdia

Informació

Principal

Títol:

11ª Feria del Libro

Id Repositori:

H581121

Autor/Creador:

Huguet, Enric, dissenyador, 1928.Gráficas Suimpa, impressor.

Mijtà:

Cartells, Disseny gràfic.

Adicional

Data de la creació:

1960, 1960.

Format:

visual

Materials:

tintapaper

Forma part de:

gagb, Gabinet de les Arts GràfiquesMDB, Museu del Disseny de Barcelona.

Enllaç al recurs original

Aquest Mèdia és una contribució de