Barcelona Cultura

Al meu carrer

Autor del mèdia

Informació

Una vista del carrer Mara de Deu de Lorda del anys 60. Uns infants jugant i una mare amb el seu fill a coll

Principal

Títol:

Al meu carrer

Autor/Creador:

Angel Gálvez Ruiz

Procedència:

Espanya

Mijtà:

Trinitat Vella; Abans i ara; Vida quotidiana

Adicional

Data de la creació:

05/05/1964

Data de edició:

19/102011

Format:

Visual

Materials:

Fotografia

Nom del editor:

Amador Expósito Muñoz

Forma part de:

Memòria Visual Trinitat Vella

Recursos externs:

https://www.memoriavisualtrinitatvella.barcelona/

Aquest Mèdia és una contribució de