Barcelona Cultura

Trinitat Vella, principis de segle

4 Medies

Canvis realitzat durant la transformació de la Trinitat Vella entre els 1952 i 1954.