Barcelona Cultura

roda de fer canons

Autor del mèdia

Informació

Principal

Títol:

roda de fer canons

Id Repositori:

H559803

Autor/Creador:

no informat

Procedència:

Torre de Cabdella, la

Mijtà:

Dimensions seguint manual ICUB, MEB Revisió documental.Ubicació actual revisada, MEB Revisió documental.Ubicació habitual revisada, MEB Revisió documental.Mapeig material revisat, MEB Revisió documental.Multimèdia revisat, MEB Revisió documental.Multimèdia ingestat, MEB Revisió documental.Lloc procedència revisat, MEB Revisió documental.Data d'ingrés revisada, MEB Revisió documental.Forma d'ingrés revisada, MEB Revisió documental.Font d'ingrés revisada, MEB Revisió documental.Precisions al lloc de procedència revisat, MEB Revisió documental.Precisions a l'ingrés revisat, MEB Revisió documental.Multimèdia ingesta revisada, MEB Revisió documental.Datació seguint manual ICUB, MEB Revisió documental.Antic grup internet sí/destacat, MEB Revisió documental.Nom d'objecte revisat, MEB Revisió documental.Número de registre revisat, MEB Revisió documental.

Adicional

Data de la creació:

primera meitat segle XX, 1900, 1949.

Format:

visual

Materials:

ferro forjatnoguer (fusta), pi (fusta), til·ler (fusta).

Forma part de:

europa_meb, EuropaMEB, Museu Etnològic de Barcelona.

Enllaç al recurs original